Echte powervrouwen in onze power suits

Echte powervrouwen in onze power suits

Op dinsdag 8 maart is het International Women’s Day (IWD), een wereldwijd gevierde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen onder de aandacht worden gebracht. En daar willen wij als Capsule Studio natuurlijk bij stil staan! Om deze dag van de vrouw te vieren legden wij 5 sterke powervrouwen vast op de gevoelige plaat en spraken hen over wat ‘kracht’ voor hen betekent. 

Tuesday, March 8, is International Women's Day (IWD), a globally celebrated day to highlight the social, economic, cultural and political achievements of women. And of course we as Capsule Studio want to think about that! To celebrate this day of women, we captured 5 strong power women on film and talked to them about what 'power' means to them.

Jamilla

Jamilla is 26 jaar oud en woont in Den Helder. Ze is een gepassioneerd veganist en probeert haar steentje bij te dragen door duurzamer te leven. ‘Ik koop alleen nog maar duurzame kleding, want ik wil af van dat schuldgevoel als ik naar mijn kast kijk’, aldus de brunette. ‘Ik ontdekte Capsule Studio op een Eco Fashion platform. Het merk is zeer betrokken bij zijn klanten en hun klantenkring vormt een hechte community van fashionista’s die staan voor duurzaamheid. Capsule Studio geeft me absoluut een goed gevoel over mezelf. De power suits van het merk geven mij dan ook net dat extra beetje zelfvertrouwen!’ 

Jamilla is 26 years old and lives in Den Helder. She is a passionate vegan and tries to do her part by living more sustainably. "I only buy sustainable clothing, because I want to get rid of that guilt when I look at my closet," says the brunette. ‘I discovered Capsule Studio on an Eco Fashion platform. The brand is very committed to its customers and their clientele is a close-knit community of fashionistas who stand for sustainability. Capsule Studio definitely makes me feel good about myself. The brand's power suits give me that extra bit of confidence!'

Eline

Ook Eline is groot fan van ons duurzame merk. ‘Capsule Studio is niet alleen een slow fashion merk dat de mode-industrie verandert, het merk ademt ook geluk, plezier en fashion. De manier waarop ze hun capsuleconcept positioneren is geweldig en de persoonlijke benadering van het merk maakt ze erg sympathiek in vergelijking met anderen.’ Voor de styliste en ondernemer uit Amsterdam is ‘power dressing’ zeker niet onbekend. ‘Powerdressing betekent voor mij het dragen van een outfit die jou krachtig laat voelen. Maar powerdressing is ook het gebruik van kleding om een bepaald 'gezag' uit te stralen. We hebben associaties met bepaalde kledingstukken, waarmee je je outfit kunt afstemmen op het doel dat je wilt bereiken. Het vrouwenpak is hier zeker een goed voorbeeld van en dan is er nu ook nog eens een mooie duurzame variant!’

Eline (33) is also a big fan of our sustainable brand. ‘Capsule Studio is not only a slow fashion brand that changes the fashion industry, the brand also breathes happiness, fun and fashion. The way they position their capsule concept is great and the personal approach of the brand makes them very sympathetic compared to others.’ Power dressing is certainly not unknown to the stylist and entrepreneur from Amsterdam. ‘For me, power dressing means wearing an outfit that makes you feel powerful. But power dressing is also the use of clothing to radiate a certain 'authority'. We have associations with certain clothing pieces, with which you can tailor your outfit to the goal you want to achieve. The women's suit is certainly a good example of this and now there is also a beautiful sustainable variant!'

Daphne

De 39-jarige Daphne woont met haar gezin in Amsterdam en runt een eigen business. In de hoofdstad heeft ze maar liefst twee winkels die ze naast haar gezinsleven draaiende houdt. Een echte power vrouw! Daphne’s motto is “no fear, just do it!” en dat laat ze nogmaals zien tijdens de fotoshoot in onze showroom. ‘Kracht staat voor mij voor vrouwen die niet opgeven en altijd door blijven gaan. Een vrouw die haar mannetje staat en zich niet laat tegenhouden door externe factoren. Wanneer iemand sterke eigen ideeën heeft, zijn eigen visie uitdraagt en er volledig voor gaat, ben jij voor mij hét voorbeeld van ‘powerful’.’ Daphne ontdekte ons merk via Instagram en ze was direct verkocht toen ze de mooi gesneden power suits zag. ‘Het pak voor vrouwen is echt een statement piece die ik ontzettend graag draag. Door het geven van een eigen twist, maak ik mijn look elke keer weer anders.’

Daphne (39) lives with her family in Amsterdam and runs her own business. She has two shops in the capital, which she keeps running alongside her family life. A real power woman! Daphne's motto is "no fear, just do it!", and she shows that again during the photo shoot in our showroom. ‘For me, strength stands for women who don't give up and always keep going. A woman who stands her ground and does not let herself be held back by external factors. When someone has strong ideas of their own, expresses their own vision and goes for it completely, you are the example of 'powerful' to me.' Daphne discovered our brand via Instagram and immediately was sold when she saw the beautifully cut power suits. “The suit for women is really a statement piece that I love to wear. By giving my own twist to it, I make my look different every time.'

Sabine

De 26 jarige Sabine is een dame met pit. Ze is student en ook nog eens politiek actief bij GroenLinks. Ze is gek op haar witte pak van ons merk en draagt hem geregeld. ‘Een wit pak is een symbool van women empowerment en het tonen van politiek leiderschap. Power dressing is voor mij dan ook het dragen van een mooi pak, het liefst wit, met een goed paar hakken. Niet voor niets droegen Kamala Harris en Alexandria Ocasio-Cortez het witte pak om een statement te maken. Ik treed graag in de voetsporen van deze sterke vrouwen’, vertelt Sabine ons. En dat ze een verpletterende uitstraling heeft met haar Paris power suit moge duidelijk zijn. 

The 26 year old Sabine is absolutely sassy. She is a student and also politically active at GroenLinks in Amsterdam. She loves her white suit from our brand and wears it regularly. “A white suit is a symbol of women empowerment and showing political leadership. Power dressing for me is therefore wearing a nice suit, preferably white, with a good pair of heels. Famous politicians Kamala Harris and Alexandria Ocasio-Cortez also wore the white suit to make a statement. I like to follow the footsteps of these strong women," proudly speaks Sabine. And that she has a stunning appearance with her Paris power suit is clear.

Susan

Susan (33) werkt als journalist voor verschillende kranten en bladen en verdiept zich graag in economie en mode. Met haar Instagram account ‘Modeconomie’ houdt ze haar volgers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het raakvlak van fashion en duurzaamheid. ‘Via Instagram kwam ik in contact met Capsule Studio. Wat ze doen is echt gaaf! Ik ben dol op damespakken, maar een duurzame versie was altijd erg moeilijk te vinden. Met Capsule Studio is er een go-to store voor hoogwaardige, duurzame pakken geboren.’ Ook voor Susan kent de kracht van de power suit, zeker aan het begin van haar carrière koos ze haar kleding zeer bewust om de nodige autoriteit uit te stralen. 

Susan (33) works as a journalist for various newspapers and magazines, and completely is into economics and fashion. With her Instagram account 'Modeconomie' she keeps her followers informed of the latest developments at the interface of fashion and sustainability. “I came into contact with Capsule Studio through Instagram. What they do is really cool! I love women's suits, but a durable version was always very hard to find. With Capsule Studio, a go-to store for high-quality, sustainable suits has been born.' Susan knows the power of a power suit. Especially at the start of her career, she consciously chose her clothing to radiate the necessary authority.

Powervrouwen

Stuk voor stuk powervrouwen, dat zijn deze vijf dames zeker. Ieder op haar eigen manier en ook nog eens met bewondering voor elkaar. ‘Ik bewonder die vrouwen die voor hun gezin zorgen en tegelijkertijd werken. Ik bewonder vrouwen die hun eigen bedrijf opbouwen. Ik bewonder mijn moeder en aanbid mijn grootmoeder om hoe zij het leven en de uitdagingen ervan tegemoet treden’, deelt Eline met ons. Wij als Capsule Studio zijn enorm trots dat we deze sterke vrouwen tot onze klanten mogen rekenen en hopen met elkaar nog veel meer vrouwen te inspireren. Laten we afsluiten met de woorden van Sabine: ‘We’re all power women!’ 

In short: power women? These five ladies certainly are. Each in their own way and also with admiration for each other. “I admire those women who take care of their families and work at the same time. I admire women who build their own businesses. I admire my mother and adore my grandmother for how they approach life and its challenges," Eline shares with us. We as Capsule Studio are very proud that we can count these strong women among our customers and hope to inspire many more women together. Let’s round up with the words of Sabine: ‘we’re all power women!’ 

Happy International Women’s Day! 

 

Back to blog